Ψάχνοντας το παλάτι του Οδυσσέα

Διάλεξη

Αναφορές στην “Οδύσσεια των μελετητών και των αρχαιολόγων του 19ου και του 20ου αιώνα” και στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν τα λείψανα του ανακτόρου του διάσημου ήρωα της ομηρικής παράδοσης.
Η μορφή του Οδυσσέα δεν έπαψε ποτέ να εμπνέει την παγκόσμια λογοτεχνία και τέχνη λόγω του ανεξιχνίαστου χαρακτήρα του αέναου ταξιδιώτη. Οι θεωρίες πολλές και συχνά αντικρουόμενες. Το ίδιο και οι τόποι οι οποίοι σύμφωνα με τους μελετητές θα μπορούσαν να ταυτίζονται με το παλάτι του Οδυσσέα. Σε κάθε περίπτωση η βασική πηγή πληροφοριών δεν μπορεί να είναι άλλη από την Οδύσσεια του Ομήρου. Στην διάλεξη αυτή θα παρουσιάσουμε τις απόψεις των μελετητών και τα αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη, στην Λευκάδα και στην δυτική ακτή της ηπειρωτικής Ελλάδας (Ακαρνανία).

Περιηγήσεις / Ξεναγήσεις

Η αναζήτηση: Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα
Οι περιηγήσεις σε ανασκαφές και μουσεία της δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας και των Ιονίων νήσων (Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα), περιοχές οι οποίες σύμφωνα με τα ομηρικά έπη αποτελούσαν τμήματα της επικράτειας του βασιλείου του Οδυσσέα, δίνουν την δυνατότητα στον επισκέπτη να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο και να ανακαλύψει μέσα από την περιγραφή του Ομήρου τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Η αποκάλυψη προϊστορικού κτηριακού συγκροτήματος στο βόρειο τμήμα του νησιού στην θέση «Σχολή του Ομήρου» από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων ώθησε κάποιους να το ταυτίσουν με το Μέγαρο/ Παλάτι του Οδυσσέα. Στην ίδια περιοχή βρέθηκαν σε σπήλαιο τμήματα πολύτιμων τριπόδων, όστρακα με εγχάρακτες επιγραφές στα οποία αναφέρεται το όνομα του ήρωα και άλλα ευρήματα τα οποία παραπέμπουν σε λατρεία του Οδυσσέα. Σύμφωνα με άλλους μελετητές η Ομηρική Ιθάκη θα πρέπει να αναζητηθεί στην Κεφαλονιά όπου μετά από ανασκαφές έχουν εντοπισθεί αρκετές μυκηναϊκές θέσεις. Tέλος σύμφωνα με τον γερμανό αρχαιολόγο Wilhelm Dörpfeld το παλάτι του Οδυσσέα βρίσκονταν στην Λευκάδα. Η επίσκεψή μας στα τρία αυτά πανέμορφα νησιά του Ιονίου αλλά και σε τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας, θα αποκαλύψει πολλά από τα κρυμμένα μυστικά της προϊστορίας της περιοχής.