Mijn naam is Aris (Arjiris) Angelou en ik ben een gediplomeerde nederlandstalige gids in Griekenland. Geboren en getogen in Athene. Al meer dan 35 jaar begeleid ik groepen door heel Griekenland. Nederland is door de jaren heen mijn tweede land geworden.In vijfendertig jaar tijd heb ik duizenden Nederlanders rondgeleid. Allerlei “soorten” Nederlanders…Vanaf “Jan Modaal” tot en met professoren en ministers… In dat opzicht zou ik kunnen beweren dat ik de gemiddelde Nederlander “beter” ken dan de gemiddelde Griek aangezien ik in mijn eigen land een nogal beperkte vriendenkring heb waar ik mee omga… Het zijn twee landen die soms heel sterk verschillen. Toen ik vijf jaar oud was bracht ik mijn eerste bezoek aan Nederland. Ik werd toen gevraagd door een nederlandse journalist wat ik van Nederland vond. Als antwoord gaf ik toen dat alles anders was dan in mijn eigen land. Het weer, het landschap, de huizen, de mensen, het eten. Eén ding was wel hetzelfde. De kinderen! Dat was helemaal waar. Voor kinderen tot een bepaalde leeftijd is gebarentaal een prima communicatiemiddel. Het is pas later dat men de stempel van een zekere etnische identiteit krijgt, iets wat bepaald wordt door onder andere de levenswijze, de mentaliteit en de cultuur, het onderwijssysteem.. Anderzijds behoren beide landen tot de grote europese familie en genieten dus van de gemeenschappelijke normen en waarden die de europese cultuur karakteriseren. De vraag luidt hier wat men in Europa onder gemeenschappelijke normen en waarden verstaat…Dat is een thema waar men binnen Europa nauwelijks of in ieder geval weinig aandacht aan besteedt en meer specifiek wat de jonge generaties betreft. Het probleem naar mijn mening heeft duidelijk ook met het onderwijssysteem te maken. Bijvoorbeeld: in verschillende Europese landen waarvan Nederland inbegrepen, vindt men dat klassieke talen, geschiedenis en aardrijkskunde weinig te bieden hebben aan de ontwikkeling van de moderne mens en dus overbodig zijn. Geschiedenis brengt geen geld op. “Wat koop je er voor”..hoor je sommige mensen zeggen.. Ik ga vaak met middelbare scholieren uit Nederland op stap. Het zijn studiereizen van 18 jarigen die naar Griekenland of naar Italië gaan om kennis te maken met de klassieke culturen. Het is herhaaldelijk voorgekomen dat ik tijdens gesprekken met scholieren over de waarden van de europese cultuur opmerkingen kreeg…Spreek ik over de vrede, of over de vrijheid van meining of de vrijheid van de pers of over de positie van de vrouw in de europese samenleving, dan vinden ze dat allemaal vanzelfsprekkend. Ze staan niet stil bij het feit dat er in het verleden vele mensen hard hebben gevochten zodat men tegenwoordig van die vrijheid kan genieten. Op zich wel logisch dat men dan zo oppevlakkig denkt aangezien er in een zeer competatieve, materialistische consumptiemaatschappij geleefd word. Er word tegenwoordig verwacht van jonge mensen zo snel mogelijk een carriere op te bouwen en zo snel mogelijk onafhankelijk te zijn om zo een hoog aanzien in de maatschappij te winnen. Geld is succes en succes is een meerwaarde geworden . Dat is dan ook de reden waarom mensen met een “goede scholing” die zeer gespecialiseerd zijn in hun vak nauwelijks kunnen relativeren. Deze “specialisten” zijn daardoor makkelijk te manipuleren aangezien zij een gebrek aan algemene historische kennis hebben. Ze hebben het niet meegekregen. Maar geschiedenis blijft actueel. Was het maar anders. Dan werd er geen oorlog meer gevoerd, dan waren er geen vluchtelingen meer, dan waren er geen milijoenen mensen aan het verhongeren…Is het dan niet hypocriet zich af te vragen hoe het kan dat na de Tweede Wereld Oorlog die het leven aan milijoen mensen heeft gekost allerlei neofasistische en neonazistische groeperingen hun kop opsteken in Europa? Helaas is dit een logische ontwikkeling in een maatschappij die geschiedenis onbelangerijk vindt. Martin Luther King had ooit gezegd: “mensen die hun geschiedenis niet kennen zullen ongetwijfeld dezelfde fouten herhalen”. Daarom vind ik dat de bestudering van de griekse geschiedenis een zeer positieve bijdrage is aan de moderne samenleving. Willen wij ons vrij denkende mensen noemen dan moeten wij in eerste instantie kennis maken met de griekse filosofie. Een wereld van onuitputtelijke kennis waar de europese denkwijze zijn oorsprong vindt. Daar waar de democratie haar oorsprong ook vindt. Meer daarover in een volgende keer…

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment