Ga naar de inhoud

Griekenlandanders

De Orthodoxe Kerk En De Orthodoxe Religie

Lezing

De Orthodoxe Kerk en de Orthodox – christelijke religie
De term “Oosters – Orthodoxe Kerk” wordt gebruikt voor alle Kerken die hun oorsprong in Constantinopel hebben. Orthodoxe kerken onderscheiden zich ,wat hun dogma betreft, van de zogenaamde Latijnse Kerk doordat zij zich baseren op de leer van de zeven oecumenische concilies. Orthodox betekent “volgens het juiste geloof en de juiste aanbidding”.

Oosters en Orientaals Orthodoxe kerken
Als men over de Oosters Orthodoxe kerken spreekt, dan  dat zijn alle kerken die hun oorsprong in het Patriarchaat van Constantinopel hebben.
Dat zijn de Griekse, de Bulgaarse, de Servische, de Russische, de Roemeense kerk en alle kleinere Oosters Orthodoxe kerken in verschillende landen overal ter wereld. Spreekt men over de Orientaals Orthodoxe kerken (4de Oecumenische Concilie van Chalcedon in het jaar 451), daar bedoelt men de Armeense, de Koptische en enkele andere kleinere oosterse kerken mee. Er zijn enkele dogmatische verschillen tussen de Oosters en de Orientaals Orthodoxe kerken. Alle Orthodoxe kerken zijn onder elkaar gelijk. Ascese, mysticisme en spirituele beproeving zijn onmisbare elementen van de Orthodoxie.

Orthodox en Katholiek
Oorspronkelijk was er geen Orthodox en Katholiek. Dit zijn nogal oude Griekse termen uit de tijd van de “Onverdeelde Kerk”, die toen een andere betekenis had dan nu. Zo betekent Orthodox niet “recht in de leer” maar “het ware geloof” en “de juiste aanbidding”. Een term die in de tijd van de “Oude Kerk” gebruikt werd om een verschil te maken tussen de aanhangers van de leer van de “Officiele Kerk” en die van de ketters (heterodoxen of andersdenkenden in het Grieks) die het anders brachten dan “normaal”. Dit allemaal in een tijd dat er nog geen dogma was.

Oost en West
De grote splitsing of “Schisma” in het Grieks, vond plaats in 1054 na een lange machtstrijd tussen het (onder Germaanse invloed) Roomse Rijk en Constantinopel (Byzantijnse of Oost Romeinse Rijk). Het grootste theologisch verschil tussen Oost en West was en blijft het zogenaamde Filioque en heeft met de natuur van de Heilige Geest te maken. Ook de Pauselijke suprematie en het onfeilbare van de Paus zijn onopgeloste verschillen tussen Oost en West. In de loop der eeuwen, door allerlei historische ontwikkelingen en mentaliteitsverschillen, zijn die twee werelden sterk uit elkaar gegroeid. Zo zijn er verschillende vastgeroeste stereotypen en misverstanden ontstaan, met als gevolg dat er tegenwoordig weinig bekend is over de Orthodoxe Religie in de westerse wereld. Ook in de oosterse wereld is er weinig bekend over de Katholieke en de Protestantse realiteit.

Thema reis

Orthodoxie reis o.l.v. Arjiris Angelou

Tijdens deze unieke reis door Noord Griekenland en Turkije onder leiding van de gediplomeerde Nederlandssprekende gids Arjiris Angelou, maakt u kennis met de Oosters – Orthodoxe kerk in Griekenland en in Turkije met een mogelijke ontmoeting met de Patriarch van Constantinopel, een unieke belevenis.

Thessaloniki
Thessaloniki is een stad die rijk is aan laat Romeinse, vroeg Christelijke en Byzantijnse monumenten. Daarom was de stad in 1997 de culturele hoofdstad van Europa. Jaren lang was Thessaloniki de tweede stad van het Oost Romeinse Rijk na Constantinopel.
De Kosmosoteira kerk
De Kosmosoteira kerk in Thracie ligt dicht bij de grens met Turkije. Men spreekt in die noordoostelijke Griekse provincie over het Parthenon van Grieks Thracie. Een prachtige byzantijnse kerk uit de tijd van de eerste kruistochten, met fraaie fresco’s onder andere enkele portretten van byzantijnse keizers uit de 11de eeuw.
Constantinopel
Byzantijns Constantinopel : Men staat er vaak niet stil bij het feit dat “het Nieuwe Rome”, dat vrijwel in de hele moderne wereld nu als Istanbul bekend staat, twee keer zo lang christelijk als islamitisch is geweest. De stad werd gesticht door Constantijn de Grote in het jaar 330 en was tot 1453 een belangrijk christelijk centrum in het oosten. Dat is 1123 jaar christelijke geschiedenis terwijl de islamitische geschiedenis van de stad minder dan 600 jaar oud is.
De Patriarch van Constantinopel
De Patriarch van Constantinopel draagt nog altijd de ceremoniële titel van de Oecumenische Patriarch (Oecumene : wereld in het Grieks) en is daarmee de personificatie van meer dan 1600 jaar christelijke geschiedenis!
Zijn zetel ligt nog steeds in Constantinopel, in de oude Griekse woonwijk Fener (Fanari in het Grieks). De Oecumenische Patriarch is het Ereprimaat van de gehele Oosters Orthodoxe Kerk. Hij heeft echter een moreel leiderschap, geen autoritair.
Er is geen vergelijking met de Paus van Rome aangezien de Oosters Orthodoxe Kerk een nogal gedecentraliseerde structuur heeft. Zo kent deze kerk geen geografisch of administratief centrum. Het centrum is het hemelse Jerusalem.