Ga naar de inhoud

Griekenlandanders

In de voetsporen van Paulus (tweede zendingreis / Griekenland)
Paulus is geboren en is opgegroeid in Tarsus een hellenistische stad*.
Hij was van joodse komaf. Zijn ouders waren leerlooiers en hadden bevoorrechte handelscontacten met de Romeinen. Daarom kreeg hij nog Romeinse burgerrechten. Hij had een goede opleiding gekregen en sprak hij goed grieks die de voertaal in grote delen van de wereld toen was.
In Troas kreeg Paulus zijn beroemde visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: “Steek over naar Macedonië ** en kom ons te hulp !” (Handelingen 16:9). Dat is het moment dat het Christendom, dankzij Paulus, van Azië naar Europa overstak. Wij volgen de voetsporen van Paulus in Griekenland: Philippi, Amfipolis, Thessaloniki, Berea, Athene, Corinthe. Een prachtige reis samen met Paulus die een belangrijke rol in de verspreiding van het Christendom heeft gespeeld.

*Hellas : Griekenland
Hellenistische tijd: de tijd van de opvolgers van Alexander de Grote.
** De toenmalige Romeinse provincie Macedonië, een groot geographisch gebied in de Balkan met als hoofdstad de Griekse stad Thessaloniki.