Ga naar de inhoud

Griekenlandanders

Macedonië. Een Drie-Eenheid

Lezing

Macedonië. Een drie-eenheid .

De opkomst van het Macedonische vorstenhuis dat er in slaagde de Griekse stadstaaten tot een eenheid te smeden, is een van de hoogtepunten uit de Griekse geschiedenis. Na de dood van Alexander de Grote viel het Macedonische koninkrijk uiteen. Na de Romeinen werd het gebied veroverd door verschillende bezetters die hun bijdrage hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling van de streek.
In deze cursus analyseren wij de politieke en culturele geschiedenis van het geografisch gebied Macedonië in de Balkan. Binnen de gekozen thema’s behandelen wij onderwerpen als de ontdekking van het graf van Philippus II in Vergina in 1977 en de betekenis van het verblijf van de apostel Paulus en van de christenen voor dit gebied. Verder staan wij uitvoerig stil bij de hevige griekse emoties in 1991, na het ontstaan van het land dat “tijdelijk” de naam Former Yugoslav Republic Macedonia draagt.

Opzet
-Chronologische presentatie van de regio met een accent op het oude Macedonië (Vergina,Pella,Thessaloniki,Philipi,Dion)
-De Romeinse, Christelijke-Byzantijnse en Ottomaanse geschiedenis van de regio.
-De moderne geschiedenis van de regio : verdrag van San Stefano, Balkanoorlogen, Eerste en Tweede Wereldoorlog
-Opkomst en ondergang van het communisme in de Balkan
-De geboorte van nieuwe staten met in het kielzog daarvan de Macedonische Kwestie.
-De naamkwestie Macedonië.

Macedonië. Εen drie eenheid
Een van de hoogtepunten uit de Oude Griekse geschiedenis is de opkomst van het Macedonisch vorstenhuis dat er in slaagde de Griekse stadsstaten tot een eenheid te smeden. Na de dood van Alexander de Grote viel het Macedonische koninkrijk uiteen. Verschillende legers veroverden het Macedonische kerngebied. Iedere bezetter leverde een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de streek, maar de rol die de Byzantijnen speelden op het gebied van religie, cultuur en kennis was verreweg het grootst. De daaropvolgende langdurige Ottomaanse bezetting laat nog overal zijn sporen na.
Tijdens deze reis bezoeken we alle drie de landen die gebruik maken van de naam Macedonië : Griekenland, Bulgarije en het land dat “tijdelijk” de naam Former Yugoslav Republic of Macedonia draagt. Mede met behulp van bezoeken aan prachtige bezienswaardigheden en de beschikbare informatie krijgen we een beeld van die landen* en van het gebied.

* Grieks Macedonië valt voor een groot deel samen met Antiek Macedonië, het gebied dat zich in Noord Griekenland bevindt: Aigai (nu Vergina) waar het graf van Philippus II in 1977 door de Griekse archeoloog Manolis Andronikos ontdekt werd. Pella de geboortestad van Alexander de Grote en Thessaloniki, een stad die rijk is aan laat Romeinse, vroeg Christelijke en Byzantijnse monumenten . Ook Dion, de religieuze stad van Oud Macedonië, en Amphipolis, een belangrijke havenstad in de oudheid worden bezocht. In Philippi waar het christendom van Oost naar West overstak, dankzij Apostel Paulus, neemt een vooraanstrevende plaats in het programma.
Bulgaars Macedonië, wat weleens het Macedonië van Pirin, naar een hoog gebergte wordt genoemd, wordt uitgebreid bezocht: het prachtige UNESCO klooster Rila en enkele bijzondere musea (o.a. het Nationaal Archeologisch Museum en het Historisch Museum) evenals byzantijnse kerken (o.a de kerk Boyana) in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.
Tenslotte bezoeken we de voormalige deelrepubliek van Yugoslavië, Macedonië, dat sinds begin jaren negentig officieel erkend werd door de VN als Former Yugoslav Republic of Macedonia. We gaan de hoofdstad Skopje bezoeken en Ochrid, genaamd naar het gelijknamige meer, waar men prachtige vroeg- Christelijke en Byzantijnse kerken, fresco’s en iconen kan bewonderen. Ook de Antieke Macedonische stad Heraclea Lynchistis dichtbij de grens aan Griekenland staat centraal in het programma.